diplomityö / my master's thesis

diplomityössäni "asuntomessualueet ja niiden integrointi yhdyskuntarakenteeseen" käyn läpi kaikki suomen tähänastiset asuntomessualueet yhdyskuntasuunnittelullisesta näkökulmasta.

 

 

takaisin portfoliosivulle / back to the portfolio page